Deklaracje, instrukcje  
 
Informacja dla mieszkańców Jawora i zarządców wspólnot mieszkaniowych  
 
Firmy wywozowe  
 
Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych  
 
Podmiot odbierający odpady komunalne  
 
Stawki opłat