Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Jawor w roku szkolnym:

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011