Nadszedł styczeń i rozpoczynamy rozliczanie się z „fiskusem”. Przypominamy, że część należnego podatku dochodowego, w kwocie równej 1 %, można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Zachęcamy do wsparcia 1% uprawnione organizacje i osoby z terenu naszego miasta.

Warunkiem przekazania 1% podatku jest złożenie w terminie zeznania podatkowego oraz zapłata w pełnej wysokości podatku należnego, stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, jaka ma być przekazana na rzecz OPP. Za wniosek o przekazanie 1% podatku uważa się podanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wybranej OPP oraz kwotę przekazywaną na jej rzecz, stanowiącą 1% podatku. W składanym zeznaniu podatkowym (lub odpowiednio w jego korekcie) podatnik może wyrazić zgodę, aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał jego dane osobowe i adresowe wskazanej organizacji pożytku publicznego, a także podał wysokość zadeklarowanej przekazywanej kwoty. Podatnik, w rubryce „Informacje uzupełniające”, może też zamieścić dodatkowe adnotacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie środków gromadzonych przez wybraną OPP, tj. cel szczegółowy 1% podatku.

Wśród organizacji posiadających status OPP i działających w Jaworze oraz osób z naszego miasta uprawnionych do otrzymania 1% podatku, są m.in.:

 • Bank Żywności w Jaworze – NR KRS: 000062880 Cel szczegółowy: Bank Żywności Jawor
 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – NR KRS 0000037904, cel szczegółowy: 1757 GAWRON TOMASZ BERNARD
 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – NR KRS 0000037904, cel szczegółowy: 9078 GRZEGORZ KUNECKI
 •  Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – NR KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 4263 LACH ARTUR
 •  Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – NR KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 752 LASOŃ DAWID
 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – NR KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 32126 TUREK MIŁOSZ
 •  Fundacja „AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym” – NR KRS: 0000270809, cel szczegółowy: Sip, 4774
 •  Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” – NR KRS: 0000086210, cel szczegółowy: OSKAR STOMA
 •  Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – NR KRS 0000037904, cel szczegółowy: 26800 PITTNER ALEKS
 •  Fundacja „AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym” – NR KRS 0000270809, cel szczegółowy: SKIBA, 4975
 •  Fundacja „AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym” – NR KRS 0000270809, cel szczegółowy: SŁOSZEWSKA, 1198
 •  Fundacja dzieciom „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” KRS-0000037904, cel szczegółowy: 27298 ŚWIĄTONIOWSKA MILENA
 •  Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO” – Nr KRS 0000186434, cel szczegółowy: Mariusz Marczewski
 •  Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – NR KRS 0000037904, cel szczegółowy: 21780 WINTER HANNA
 •  Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „AZYL” – NR KRS: 0000231462
 •  Fundacja Studencka Młodzi – Młodym – NR KRS: 0000270261, cel szczegółowy Klub Sportów Wodnych „Farwater – Jawor”
 •  Jaworskie Towarzystwo Sportowe „Old Boy’s Dziubek – Jawor” – NR KRS: 0000186185
 •  Klub Sportowy „Olimpia” w Jaworze – NR KRS: 0000089478 cel szczegółowy: KS „OLIMPIA” Jawor
 •  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA – NR KRS: 0000116212, cel szczegółowy: dla OSP Jawor
 •  Stowarzyszenie na Rzecz Domu Małych Dzieci w Jaworze – NR KRS: 0000123560
 •  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, NR KRS: 0000154454, cel szczegółowy: Oddział w Jaworze
 •  ZHP Chorągiew Dolnośląska – NR KRS: 0000264246, cel szczegółowy: Hufiec Jawor

1% podatku można przekazać także na rzecz Caritas jaworskich parafii:

 • Caritas Diecezji Legnickiej – Nr KRS 0000221535, cel szczegółowy: Parafia p.w. św. Marcina w Jaworze

 • Caritas Diecezji Legnickiej – Nr KRS 0000221535, cel szczegółowy: Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Jaworze

 • Caritas Diecezji Legnickiej – Nr KRS 0000221535, cel szczegółowy: Parafia p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Jaworze

 • Caritas Diecezji Legnickiej – Nr KRS 0000221535, cel szczegółowy: Parafia p.w. św. Brata Alberta w Jaworze

W jednym zeznaniu podatnik może wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego, na rzecz której chce przekazać 1% swojego podatku. Jeśli składa więcej zeznań podatkowych, w każdym z nich może wskazać inną OPP.

Jeśli na powyższej liście nie znalazła się działająca w Jaworze organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymania 1% podatku, prosimy o jej zgłoszenie na adres: promocja@jawor.pl bądź bezpośrednio do Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Jaworze, ul. Zamkowa 2 (II p.).