SKŁAD RADY MIEJSKIEJ
KADENCJI 2014-2018

(wybory w dniu 16 listopada 2014 r).

Michał Bander – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Sportu
Kontakt z mieszkańcami/dyżur: w ramach przyjęć interesantów Wiceprzewodniczącego rady:
wtorki – w godz. 13.00 – 16.0 sala nr 18 Urzędu Miejskiego Biuro Rady
Kontakt z mieszkańcami /dyżur: 30 min. przed posiedzeniem Komisji Kultury i Sportu. Termin komisji po ustaleniu zamieszczony na stronie jawor.pl – zakładka „Rada Miejska”- „Zawiadomienia”- „posiedzenia komisji” ; oraz na bip*)
Dane kontaktowe: e-mail: mband@poczta.fm
Małgorzata Bobowska
– członkini Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
– członkini Komisji Porządku Publicznego
Kontakt z mieszkańcami/dyżur: po umówieniu z Biurem Rady Miejskiej (76) 870 24 89
Dane kontaktowe:e-mail: bobowskam61@wp.pl
Krzysztof Detyna
– członek Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta oraz członek Komisji Kultury i Sportu
Kontakt z mieszkańcami/Dane kontaktowe: kontakt poprzez Biuro Rady Miejskiej (76) 870 24 89;
e-mail: kadetyna@gmail.com
Zbigniew Dynowski
– członek Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta
Kontakt z mieszkańcami / dyżur: po umówieniu z Biurem Rady Miejskiej (76) 870 24 89
Dane kontaktowe: kontakt poprzez Biuro Rady Miejskiej (76) 870 24 89
Longina Gaszyńska

– przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
– członkini Komisji Edukacji
– członkini  Komisji Kapituły
– członkini  Powiatowej Rady Rynku Pracy
– członkini Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Jaworze

Kontakt z mieszkańcami /dyżur: po umówieniu z Biurem Rady Miejskiej (76) 870 24 89
Dane kontaktowe: e-mail: radna.gaszynska@wp.pl

Daniel Iwański – Przewodniczący Rady Miejskiej
– członek Komisji Budżetu i Finansów
Kontakt z mieszkańcami/dyżur: w ramach przyjęć interesantów Przewodniczącego Rady:
wtorek – w godz. 13.00 – 16.00 sala nr 18 Urzędu Miejskiego Biuro Rady
Dane kontaktowe: e-mail: radny.iwanski@wp.pl
Marcin Jankowski
– przewodniczący Komisji Porządku Publicznego
– członek Komisji Edukacji
Kontakt z mieszkańcami /dyżur: godzina przed posiedzeniem Komisji Porządku Publicznego . Termin komisji po ustaleniu zamieszczony na stronie jawor.pl – zakładka „Rada Miejska”- „Zawiadomienia”- „posiedzenia komisji” ; oraz na bip*)
Dane kontaktowe: e-mail: radnyjankowski@wp.pl
Brygida Kaczkowska
– członkini Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Kontakt z mieszkańcami /dyżur: po umówieniu z Biurem Rady Miejskiej (76) 870 24 89
Dane kontaktowe: kontakt poprzez Biuro Rady Miejskiej (76) 870 24 89
Andrzej Kobes
– przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta
Kontakt z mieszkańcami/dyżur: godzina przed posiedzeniem Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta . Termin komisji po ustaleniu zamieszczony na stronie jawor.pl – zakładka „Rada Miejska”- „Zawiadomienia”- „posiedzenia komisji” ; oraz na bip*)
Dane kontaktowe: tel:601768248; e-mail: andrzejkobes@interia.pl
Krzysztof Kowalczyk
– przewodniczący Komisji Statutu
– członek Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta
Kontakt z mieszkańcami/ dyżur: po umówieniu w siedzibie biura Stowarzyszenia „Porozumienie Prawicy” przy ul Staszica 13 w Jaworze.
Dane kontaktowe: tel. 694867747, e-mail: bastylion@wp.pl
Janina Lemańska                   
– członkini Komisji Porządku Publicznego
– członkini Komisji Edukacji
Kontakt z mieszkańcami/ dyżur: po umówieniu z Biurem Rady Miejskiej (76) 870 24 89
Dane kontaktowe: e-mail: janinalem@wp.pl
Andrzej Madej
– wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Kontakt z mieszkańcami/ dyżur: czwartki od 18.00-19.00 – siedziba Stowarzyszenia Porozumienia Prawicy ul. Staszica 13,
Dane kontaktowe: tel. 507149166; e-mail: andrzejmadej1@wp.pl
Grzegorz Olszewski
– członek Komisji Kultury i Sportu
Dane kontaktowe: tel: 602359553; e-mail: i1963@o2.pl
Krystyna Ostapiuk
– przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
– członkini Komisji Rodziny , Zdrowia i Polityki Społecznej
Kontakt z mieszkańcami / dyżur: po umówieniu z Biurem Rady Miejskiej (76) 870 24 89
Dane kontaktowe: tel. 695205270; e-mail: ostapiuk.krystyna@interia.pl
Wojciech Oślak
– wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego
– członek Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta
Kontakt z mieszkańcami/dyżur: po umówieniu z Biurem Rady Miejskiej (76) 870 24 89
Dane kontaktowe: e-mail: woslak@op.pl
Maciej Pawlinow
– przewodniczący Komisji Kultury i Sportu oraz członek Komisji Porządku Publicznego
– członek Komisji Rewizyjnej
Kontakt z mieszkańcami /dyżur: po umówieniu z Biurem Rady Miejskiej (76) 870 24 89
Dane kontaktowe: e-mail: maciejpawlinow1@wp.pl
Ewelina Szynkler – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
– wiceprzewodnicząca Komisji Statutu
– członkini Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta oraz członek Komisji Budżetu i Finansów
Kontakt z mieszkańcami/dyżur: w ramach przyjęć interesantów Wiceprzewodniczącego rady:
wtorki – w godz. 13.00 – 16.0 sala nr 18 Urzędu Miejskiego Biuro Rady
Dane kontaktowe: e-mail: radna.szynkler@wp.pl
Małgorzata Świderska
– wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji
– członkini Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta oraz członek Komisji Kultury i Sportu
Kontakt z mieszkańcami /dyżur: po umówieniu z Biurem Rady Miejskiej (76) 870 24 89
Dane kontaktowe: tel. 601944993, 76 8701113 (praca); e-mail: radna.swiderska@wp.pl
Jacek Wieczorek
– wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
– przewodniczący Komisji Edukacji
Kontakt z mieszkańcami /dyżur: po umówieniu z Biurem Rady Miejskiej (76) 870 24 89
Dane kontaktowe: e-mail: jacekwieczorek@o2.pl
Jadwiga Wojda-Elbrah
– przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
– członkini Komisji Rewizyjnej
Kontakt z mieszkańcami /dyżur: po umówieniu z Biurem Rady Miejskiej (76) 870 24 89
Dane kontaktowe: jadwiga.wojda@poczta.onet.pl
Zygmunt Ziółkowski
– wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta
– członek Komisji Statutu
– członek Komisji Rodziny, Zdrowi i Polityki Społecznej
Kontakt z mieszkańcami/dyżur: po umówieniu z Biurem Rady Miejskiej (76) 870 24 89
Dane kontaktowe: kontakt poprzez Biuro Rady Miejskiej (76) 870 24 89